Sân bay Quốc tế Long Thành

✈ 3 GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH Ngày 25/06/2015, Quốc hội ra nghị quyết chủ trương đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành trên diện tích 5.000ha. Bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sân bay, đất quốc phòng cùng các hạn mục … Đọc tiếp Sân bay Quốc tế Long Thành